Pomagamy przedsiębiorcom wdrożyć strategię zrównoważonego rozwoju biznesu. Wykorzystujemy ESG do budowania przewagi na rynku.

O nas

Tworzymy płaszczyznę współpracy w zakresie ESG. Naszym celem jest skuteczne przeprowadzenie przedsiębiorców przez zagadnienie niefinansowego raportowania zrównoważonego rozwoju biznesu
Analizujemy potrzeby przedsiębiorców oraz szukamy optymalnych rozwiązań do ich zaspokojenia w kwestii ESG
Integrujemy podmioty posiadające kompetencje i doświadczenie w aspektach środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego (ESG)
Tworzymy zespoły interdyscyplinarne do realizacji projektów ESG
a large green field

Odpowiadamy na wyzwania

Nowe prawo (Dyrektywa CSRD)

Konieczność dostosowania firmy do nowych wymóg prawny w zakresie ESG

Nowe standardy raportowania (ESRS)

Opracowanie raportu ESG wg. nowych standardów raportowania zrównoważonego rozwoju

Weryfikacja łańcuchów dostaw

Utrzymanie łańcuchów dostaw poprzez weryfikację kontrahentów pod kątem należytej staranności wg. wymogów ESG

Produkty

01

Ocena istotności obszarów ESG w firmie

02

Przygotowanie strategii ESG

03

Ustalenie zakresu raportowania

04

Sporządzenie raportu ESG

05

Zbieranie danych

06

Weryfikacja skuteczności (audyt)

Zespół Zarządzający

a man with a short haircut in a suit

Manager Projektu

Marcin
Rybicki

Architekt procesów z użyciem AI
i zaawansowanej automatyzacji.